ประกวดพระแท้..คำว่า…พระแท้ หมายความว่าอะไร? (๗๑)


พระแท้ หมายความว่า พระองค์นั้นมีการสร้างอย่างถูกต้องมีมาตรฐาน

ที่ถูกต้องในกระบวนการผลิต มีขั้นตอนต่างๆ ในการสร้าง เราอาจจะเเบ่งพระแท้
ได้ออกเป็นสองสายใหญ่ๆ ได้ดังต่อไปนี้

พระแท้สาย….”เซียน”……เป็นพระแท้ที่เซียนกำหนดให้เล่นเช่าหาเฉพาะ
พิมพ์ เฉพาะรุ่น เฉพาะเนื้อ….กำหนดมาตรฐานให้ถี่ยิบ เพื่อตัดทอนให้เหลือ
จำนวนพระแท้ให้น้อยพิมพ์ ให้น้อยลง ให้ปริมาณพระแท้มีน้อยลง..เพื่อผลทางด้าน
ราคา ดีมานด์และซัพพลาย นั่นเอง

พระแท้สาย…”อนุรักษ์”…ความหมายนี้ก็คือ พระเพี้ยนพิมพ์ หรือ พระ
นอกพิมพ์ที่ “เซียน” ไม่นิยม ไม่รับเข้าประกวด ไม่ให้ความสนใจ ก็จะอยู่ที่สายนี้

จะประกอบด้วยพิมพ์ทรงที่ถูกพิมพ์ขึ้นมา เช่น กรณีของพระสมเด็จนอกพิมพ์..ที่มี
บันทึกว่ามีมากมายกว่า ๗๓ พิมพ์ทรง (ที่รอการพิสูจน์ เป็นต้น)
หรือเป็นพระเนื้อดิน ชิน ฯลฯ ที่อาจจะหาประวัติที่มา ความเป็นมาไม่ได้ เเต่

พระมีลักษณะของพระแท้ เป็นพระเก่า เนื้อหามวล สารพิมพ์ทรงดี พระกลุ่มนี้ก็เป็น

พระแท้ เหมาะที่จะสะสมเพื่อการอนุรักษ์ได้ครับ (สมควรเป็นอย่างนั้นครับ)

พระปลอม หมายความว่า พระองค์นั้นไม่มีการสร้างโดยถูกต้องตา

มมาตรฐานที่พระแท้ควรจะมี เป็นพระปลอมฝีมือ ตั้งแต่ระดับห้าดาว…จนถึงฝีมือ

ชาวบ้านทำแบบง่าย ทั่วๆไป แยกเป็นหลายเกรด หลากหลายสไตล์

พระแท้ ต่างกับ พระปลอม…..ตรงไหน? อะไร? คือสิ่งที่จะบ่งบอกเราได้

พระแท้ มี “มาตรฐานที่แท้จริงของพระฯ” แต่…

พระปลอม ไม่มีอะไร? ที่เป็นมาตรฐาน (เขาจะควบคุมเนื้อ และ พิมพ์ทรง)
ได้ แต่ มาตรฐานพระไม่ได้อยู่ที่พิมพ์ทรง และ เนื้อหามวล มีการควบคุมการผลิตได้
ในกรณีที่เป็น….พระปลอมระดับห้าดาว….

เราจะรู้ได้อย่างไร?..ว่า วันนี้พระที่นำมาประกวดกันอยู่นี้…เป็นพระแท้ฯ
หรือ เป็นพระปลอมเกรดเอ..ที่ยัดเข้ามาในระบบ….เราจะตรวจสอบได้อย่างไร?…
เราจะแยกแยะได้อย่างไร?….ว่า

พระองค์นั้นๆ..เป็น.พระแท้ถึงยุค (สมเด็จพุฒาจารย์โต ท่านสร้างไว้จริงๆ)

หรือเป็นพระปลอมฯ ที่ถูก “วงใน” ทำเทียมเลียนแบบขึ้นมาเพื่อ…ธุรกิจ…การพาณิชย์

..เรามี เครื่องมืออะไรตรวจสอบ ตรวจวัดความถูกต้องของ…องค์พระฯ…นั้นได้ไหม?

ทุกวันนี้..เรามักจะได้ยินว่า..พระจะแท้หรือจะเท็จ?…ก็ต้องส่งเข้าประกวด
ให้ได้รางวัลมา นั่นแสดงว่า..เป็นพระแท้…เซียนรับรอง…หรือ พระแท้ขายได้ก็จบ….

สมมุติว่า..ถ้า เซียนทำพระปลอมขึ้นมา เล่นเป็นพระแท้ฯ รู้กัน เล่นกันเฉพาะ
กลุ่ม มีการตั้งทีมตัดสิน “พระปลอม” ในกลุ่ม ให้เป็นพระแท้ฯ……..คำถามนี้ก็ย้อนถาม
ไปว่า…”พระปลอม”..ที่เซียนรับรองให้แท้..เป็นพระแท้ฯ…ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว

“ใช่หรือไม่?”………แล้วพระแท้ของคนอื่น ก็ไม่ต้องรับรองว่าแท้…เพราะ
ไม่ใช่พิมพ์ที่เขานิยม ตีให้ ผิดเนื้อ ผิดพิมพ์ไป เพื่อไม่ให้เกิดการเปรียบเทียบกับ
“พระปลอม” ที่เขาทำเทียมเลียนแบบขึ้นมาได้

ทุกวันนี้มีโอกาส….เป็นไปได้หรือไม่?..ตอบกันเองดูครับ
(มีกลุ่มพระทางเหนือฯ อ้างว่าเป็นพระแท้อายุเป็นพันปี ที่รู้เป็นพันปี..ก็เพราะตรวจสอบ
ด้วยคราบคาร์บอน 14 จากสองสถาบัน….อ้างสองสถาบันรับรองอายุ…ก็เลยเป็นพระแท้
เพราะว่า..มีหน่วยงานรับรอง…โทรไปถามหน่วยงานที่เขาอ้าง..หน่วยงาน สทน./ผู้ทำการ
ตรวจสอบโดยตรง…ท่านบอกกับผมว่า..ไม่เคยตรวจพระกลุ่มนี้….
(นี่แหละครับที่ผมกำลังจะกล่าวเตือนเพื่อนๆ ให้ระมัดระวัง…เบื้องต้นก็หลอกลวงกันแล้ว
เรื่องอื่นๆ คงไม่ต้องพูดถึงครับ…)

มีพระสมเด็จฯ..ก็อ้างว่าแตกกรุจากวัดโน้น วัดนี่….ทั้งๆ ที่เป็นพระปลอม…
(พระแตกกรุออกจากวัดฯ แต่ทางวัดกลับไม่รู้เรื่อง…ไม่มีหลักฐาน…กลับนำมาโปรโมท
โพสต์สนั่น..ประโคมสื่อ…ขายกันเอิกเกริก…) เพื่อนๆ ก็ต้องระวังกันกับพระกลุ่มนั้นครับ

มีพระสมเด็จมากมายมหาศาลเก็บไว้กับเหลนคนหนึ่ง เป็นหมื่นเป็นแสนองค์
อ้างตนเป็นลุกหลานทายาท พระเหล่านั้นก็เลยเป็นพระแท้เป็นมรดกตกทอดกันมา…

สร้างนิยายนิทานกันใหม่ สร้างเรื่องผูกเรื่องกันใหม่ ให้ดูเห็นเป็นว่า….มันเป์นเรื่องจริง…

พระแท้…อยู่ที่เซียน อยู่ที่ใบรับรอง..ของเซียน…ที่เป็นผู้ชี้ชะตาพระฯ…
กำหนดให้ ..แท้ให้เท็จ..โดยที่เราเองไม่มีการตรวจสอบ หรือ ตรวจสอบความรุ้ของเหล่า
“เซียน” ทั้งหลายไม่ได้….อีกหน่อยก็คง

พระแท้อยู่ที่นิยาย นิทาน อ่านกันไปกับเรื่องเล่าต่างๆ กับเรื่องขุนหลวง
เหล่าหลวงกันไป…เรื่องตำนานเล่ากันให้ฟัง ให้พระปลอมเป็นพระแท้ไปจนได้ เฮ้อ..อ

ปัจจุบันนี้ก็…..สะสมพระปลอม…กันทั้งบ้านทั้งเมือง หากเรายังคิดว่า “เซียน”
ทำอะไรก็ถูกต้อง..หรื่อ…วันนี้ใครก็ได้ กลุ่มใดก็ได้…สามารถออกใบรับรองให้พระแท้ฯ
โดยที่…ตัวเอง..หรือกลุ่ม…ต่างก็อ้างความชอบธรรม?….ว่ากลุ่มตัวเอง หน่วยตัวเองได้
มาตรฐาน มีมาตรฐาน..ถูกต้องตามมาตรฐานสากล

แต่สุดท้ายแต่ละกลุ่มก็มีแต่นิทาน…ข้ออ้างมากมายว่าได้มาตรฐาน อ้างมาตรฐาน..
สากลรับรอง…พวกตนรับรอง…พวกตนนิยม…พวกตนรองรับ (ซื้อขายได้)

…..เอากันเข้าไปครับ..นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น เพราะแต่ละกลุ่ม แต่ละหน่วย

องค์กรต่างก็ไม่รุ้ว่า..พระแท้ดูอย่างไร?…มีมาตรฐานอย่างไร?…จะวัดค่ามาตรฐานได้

อย่างไร?…..จึงเอาตัวเองรับรอง…เอาชื่อเสียงกลุ่ม หน่วยองค์กรรับรอง…นั่นเอง…

(พระไม่ได้รับรองตัวเองว่าแท้ได้เลยในกรณีแบบนี้)…..ก็อ้างมาตรฐานกันไปเรื่อย…บน

ความเชื่อว่าใช่กันเอง…ของพวกสร้างภาพ อวดรู้ ตรูเก่ง เบ่งกร่าง อ้างอวดกันหรือเปล่า?

วันนี้..ในกระดานเฟสบุ๊คต่างๆ..ผมก็เห็นมีการนำพระ…”ปลอม”…มาอ้าง

กันว่า…เป็น “สายอนุรักษ์”…กันเกร่อครับ..ต่างก็ระบุว่าเป็น พระเก่า พระผิดพิมพ์
พระผิดเนื้อ..เซียนไม่เล่น ไม่นิยม กันทั้งนั้น”

..พระปลอม (ทั้งในพิมพ์และนอกพิมพ์)…จะนำมาอ้างว่า “เป็นสายอนุรักษ์”….

ขอบอกตรงๆ ครับ…รับไม่ได้ครับ..(ผมตรงไปตรงมา) พอตอบว่าปลอม เขาก็อ้างว่า..

เป็นพระ “สายอนุรักษ์” ..ผมเข้าใจครับ..

แต่จะอนุรักษ์พระปลอม…กันหรืออย่างไร?

พระปลอมกับพระแท้…คุณยังแยกไม่ออก…เลย…

แล้วจะรู้ยังงัย จะแยกยังงัยว่า..เป็นแท้ครับ…เป็นปลอมครับ…จะเป็นอนุรักษ์
พระแท้หรือจะอนุรักษ์พระปลอม…งง…งง…ครับ

แต่ละคน…แก๊งค์ ก๊วน หน่วย ชมรม องค์กร..มีมาตรฐานอะไรรองรับหรือไม่?…

ถ้าไม่มี..มาตรฐานอะไรให้วัดค่าได้…ไม่มีมาตรฐานอะไร?…แสดงให้เห็นค่านั้นได้????

กรณีแบบนี้จะอ้างว่ามีมาตรฐานได้ยังงัย จะถูกต้องได้มาตรฐานรับรองได้ยังงัย…จะออก
ใบรับรอง..ว่าถูกต้องเป็นพระแท้ได้มาตรฐานได้ยังงัย…ในเมื่อ

ไม่มีหน่วยวัดค่ามาตรฐานอะไรรองรับ จะอ้างว่า งานประกวดได้มาตรฐาน ชิงกล้วยชิง
ถ้วยรางวัลใหญ่อะไรก็ตาม….ในเมื่อเหล่ากรรมการผู้ตัดสิน “พร่อง” ความรู้ ขาดความรู้
ความชำนาญในการแยกแยะพระแท้ออกจากพระปลอมได้….กรรมการไม่มี “มาตรฐาน”
ไม่รู้อะไรคือ “มาตรฐาน”…….ไม่มีความสามารถแบบนั้น จะไปรับรองพระแท้บนความ
ที่ตัวเอง…”ไม่รู้พอ”…ได้ยังงัย?….(ที่เห็นก็เล่นตัดสินพระปลอมกันทั้งนั้น…ตั้งชมรม
องค์กร ก๊วนแก๊งค์ หน่วย เพื่อสนับสนุนพระปลอมทั้งระบบกันทั้งนั้น)

กรณีตัวอย่างนี้..ไม่ว่าใครก็ตั้งตัวเป็นเซียนได้….ตัดสินให้พระแท้เท็จยังงัยก็ได้บนความ
เชื่อบนความรู้สึกชอบไม่ชอบของตน…ปากพร่อย…พูดอะไรก็ได้เรื่อยเปื่อย…สอนผิด…
เอาพระปลอมมาอธิบายขยายความ ก็เป็นผู้รู้ ผู้ชำนาญการกันได้แล้ว……หน่ะหรือ?
รับรองให้แท้ให้เท็จ…ยังไงก็ได้..ไม่มีใครตรวจสอบคำตัดสินได้…หน่ะหรือ?

เพื่อนๆ เอง ก็ต้องแยกแยะกลุ่มคน บุคคล คำตอบของกลุ่มคน ของบุคคล
ออกจากกันให้ได้ครับ…ไม่ว่าจะเซียนใหญ่ เซียนเล็ก พิจารณาดูที่ความรู้ หรือ ไม่รู้นั้นครับ

บางที พระองค์เดียวกัน…หลายคนตอบว่าแท้..(พวกเดียวกันกลุ่มเดียวกัน ตอบ

เหมือนกัน เกรงใจกัน ยกก้นกันเองอยู่หรือเปล่า มีนัยยะ ผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่?)

รู้ทั้งรู้ว่าปลอม ขืนไปตอบว่าปลอมก็จะลำบาก กลัวมีปัญหา

เพราะ เขามีผลประโยชน์ เขาเสียประโยชน์ก็จะกลายเป็นทะเลาะเบาะแว้งกันเปล่าๆ

เลยเลี่ยงที่จะตอบครับ…มีปัญหา ทะเลาะกันปวดหัว เปลืองตัวครับ สู้ร่วมผสม
ลงโลง ปนเป มรึงมั่งกรูมั่ง…แบ่งๆ ทางกันไป…แมงเม่ามันมีเยอะ????????

พระปลอมก็คือพระปลอม….พระแท้จะสายไหน?..สายเซียนหรือสายอนุรักษ์
กรณีถ้า…เป็นพระแท้?….แยกแยะได้จากองค์พระฯ..นั้นๆ ได้เท่านั้น

ส่วนวิธีการแยกแยะยังงัย ดูยังงัย…คงมีคนที่ “รู้มาตรฐานจริง” เท่านั้นที่จะตอบได้

ในอนาคตอันใกล้….”มาตรฐาน” หรือ การตรวจสอบมาตรฐาน..ความรู้กันได้
คงปรากฏตัวให้เพือนๆ เรียนรู้ ตรวจสอบกันเองได้….น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

สำหรับการแก้ปัญหา…ในเรื่องของการคัดแยกความรู้-ออกจากความเชื่อ…นี้ได้ครับ…
ผลผลิต…เหล่าผู้รู้จริงเริ่มเติบโตขึ้น เพิ่มจำนวนผู้รู้เข้าสู่ระบบ ได้แล้วครับ..

พระแท้ดูที่หน้าพระฯ..จากมาตรฐานที่พระมีฯ มีคำตอบจากหน้าพระฯ..
ไม่ใช่หน้าเพื่อน ครับ…

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

อ่านบทความแล้วชอบเห็นว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆ คนอื่น…แชร์ได้ทันทีเลย ขอบคุณครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *