พระแท้..เฉพาะกลุ่ม คืออะไร? (๗๒)


พระแท้..เฉพาะกลุ่ม ผู้เขียนจะแยกประเด็นอธิบาย เป็นสองประเด็นใหญ่ๆ ดังนี้คือ

กรณีที่หนึ่ง เป็นพระแท้ตั้งแต่ดั้งเดิม เช่น พระสมเด็จฯ ที่สร้างกันขึ้นด้วยตัวของท่านเอง

กรณีที่สอง เป็นพระแท้ที่สร้าง (ปลอม) กันขึ้นมาให้เหมือนกับพระดั้งเดิม

ในการสะสมพระเครื่องสมัยก่อน คนรุ่นเก่าก็จะเก็บสะสม แลกเปลี่ยนกันตามความ
พอใจซึ่งกันและกัน เช่น พระชุดกิมตึ๋ง แลกกับพระสมเด็จวัดระฆังฯ หนึ่งองค์ เป็นต้น

พอมาถึงระยะหนึ่ง พระเครื่องมีการเช่าหาบูชากันด้วยมูลค่าสูง มีตัวเงินเข้ามาเกี่ยว
ข้อง เกิดการปลอมแปลงพระเครื่องกันทุกหย่อมหญ้า มีการจัดตั้งศูนย์กลางตลาดพระฯ ขึ้น
ในทั่วหัวระแหง..มีผู้รู้ ผู้ชำนาญการเกิดขึ้นมากมาย มีการตั้งสมาคมชมรมตัดสินพระเครื่อง.
เพื่อรวบรวม ..ผู้รู้..ผู้ชำนาญการ..ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นตัวแทนทำการตัดสินพระฯ

เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม รับรองความเป็นพระแท้ฯ ให้กับพระเครื่องฯ ของคนอื่น

เมื่อคัดตัว เลือกสรร ผู้ที่จะทำหน้าที่ผู้ชี้ชะตาพระฯ ได้เเล้ว ก็มีการ “กำหนดกรอบ”

การพิจารณา กำหนดความแท้เท็จ..กำหนดความแท้กันอย่างถี่ยิบ เพื่อ “ความถูกต้อง…?”

เลือกพิมพ์ทรงที่จะยึดเอามาพิจารณาให้แคบลง..(จากเจ็ดสิบสามให้เหลือสี่) กำหนด
กรอบพิจารณาให้แคบลง เพื่อการอนุรักษ์ (?)……กำหนดจุดเป็น จุดตาย ให้เรียนรู้…กำหนด
สิ่งที่จะต้องเห็น..ลักษณะรูปร่างให้ถูกต้อง…

เลือกเนื้อที่จะพิจารณาให้น้อยลง…(เนื้ออื่นที่มีลักษณะ ผิดแผกแตกต่างไปจาก..กรอบ

การพิจารณา..ก็ไม่อยู่ในข่าย ไม่อยู่ในกรอบที่กำหนดไว้…ก็เป็นอันตกไป)…”ไม่นิยม”

นั่นคือการกำหนดกรอบ กำหนดมาตรฐานเพื่อการอนุรักษ์ (?)….เลือกพิมพ์เลือกเนื้อ
เลือกอนุรักษ์เฉพาะพิมพ์กับเนื้อ…เท่านั้น….

ที่นี้พอไปกำหนดกรอบในการพิจารณาไว้อย่างถี่ยิบ กำหนด “คุณสมบัติ” ที่พระฯ
องค์หนึ่งองค์ใดจะแท้จะเท็จได้….ทำให้แทบจะหาพระฯ…ที่มีลักษณะดังกล่าวได้เลย…
เปรียบได้กับ ..”ช้างเผือก”… กว่าจะเจอเชือกนึง..ต้องพิจารณาจากคชลักษณ์….มีลักษณะถูก
ต้องตามหลักการ…(เป็นการกำหนดแบบเดียวกัน)

ช้างเผือก ก็มีลักษณะที่ดีตามหลักคชลักษณ์…ไม่กี่เชือก…ส่วนช้างเผือก ที่ไม่มี
ลักษณะตามหลักคชลักษณ์ก็ยังเป็นช้างเผือก ธรรมดาได้

แต่พระเครื่องฯ..ไม่ได้เป็นเยี่ยงนั้น…เปรียบกับกรณีช้างเผือก เมื่อไม่เข้าตำราก็ยัง
เป็นช้างขาว ธรรมดาได้ (มีความเป็นช้างอยู่)…แต่ถ้าพระสมเด็จฯ..แค่ขาดเม็ดแดง..หรืออะไร?
ไปสักอย่างหนึ่งอย่างใด…กลายเป็นพระปลอม?….55555555555 พิจารณากันด้วยความ
อนุรักษ์ (?)…จริงๆ ครับเจ้านาย

พระฯ ที่ถูกตีว่า..ไม่ถูกต้องจากชมรมฯ สมาคมทั้งหลายเหล่านี้ความจริงก็ยังเป็น
พระแท้นั่นเอง…เพียงแต่ขาดคุณสมบัติเล็กน้อย…ขาดโน่น…ขาดนี่…ขาดนั่น (ที่ควบคุมไม่ได้)
เล็กน้อย ก็เลย…กลายมาเป็น…พระสายอนุรักษ์ รวมกับ พระที่นอกพิมพ์…..นั่นเอง (แต่พวกที่
เอาพระปลอมมาอ้างว่าเป็น..พระสายอนุรักษ์…เพื่อนๆ ก็ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนด้วยครับ)

มาถึงตรงนี้ “พระแท้เฉพะกลุ่ม”…

พระแท้เฉพาะกลุ่มก็คือ..ที่ผมมองเห็น..ส่วนใหญ่ ผมให้ความหมายดังนี้ครับ
เป็น..พระปลอมที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่..ทำให้เหมือนพระแท้ดั้งเดิมมากที่สุด..

จากนั้นให้เกิดการยอมรับเฉพาะกลุ่มก้อนของตัวเอง….(ลักษณะเดียวกับแชร์ลูกโซ่)
หาลูกค้าเข้ามา ปั่นราคา ในสินค้านั้น ขายกันในกลุ่มก้อนของตัวเอง หา “แมงเม่า”…บินเข้าชน
ทุกคนแฮปปี้ๆๆๆ มีพระปลอมให้เล่นได้ตลอด

เมื่อกลุ่มก้อนใหญ่ขึ้น.. มีการออกสื่อสิ่งพิมพ์เป็นของตัวเองพิมพ์ขาย สร้างความ

น่าเชื่อถือ สร้างความศรัทธา สร้างนิยายเข้ามารองรับ พระปลอมที่ตัวเองกำลังนำเสนอ กำหนด
ตัวละคร แสดงหลักฐานเท็จฯ ขึ้นมาไว้อ้างอิง (ใช้ได้สำหรับคนไม่รู้ความจริง แยกแยะความเชื่อ
กับความจริงออกจากกันไม่ได้)

มีการสร้างกระแสแนะนำ มีการตั้งชมรมของตน มีการจัดอบรมจัดประกวด

ตรวจพระ การันตี…Tree In One” เต็มรูปแบบ ครบเครื่องฯ 555

ก็ใช้ได้เฉพาะในกลุ่มตน มีเฉพาะกลุ่มตน กับ คนเชื่อ ที่รวมตัวอยู่ในวังวนนั้น เท่านั้น..
แท้ยังงัย เท็จยังงัยไม่รู้…แต่ขายได้..ก็เป็นพอ..ในราคาที่แบ่งปันกันได้….(คงจะหมายถึงว่า..
เป็นพระปลอมที่…แบ่งปันกันได้…ในราคาไม่แพงเว่อร์เหมือนพระแท้…แต่ก็ไม่มีราคาค่างวด
เหมือนสายพระอนุรักษ์ หน่ะหรือ?…ประมาณนั้นแหละครับ

ทีนี้..สิ่งที่ผมกล่าว..เอาอะไร? ไปแยกว่า..พระแต่ละกลุ่ม..พระแต่ละสาย..พระแต่ละ
ชมรม?…กลุ่มไหน?..สายไหน?..เป็นพระเเท้ถูกต้อง แท้พันตา เป็นพระที่ผ่านการรับรองจาก….แล้ว
ปัญหาก็คือ…พระแท้ดูอย่างไร? ครับ…มาตรฐานพระ?….ตรงไหน? ครับ…วัดค่าได้อย่างไร?..ครับ
ทุกกลุ่มล้วนอ้างว่ากลุ่มตัวเองได้มาตรฐาน (ยังงัยครับ)….เล่นแต่พระแท้ (พระแท้ยังงัยครับ)…..
พระแท้ต้องร้อยตาไม่ใช่แท้คนเดียว (ร้อยตา..ดูเป็นหรือเปล่า?..ดูยังงัย…ดูมาตรฐานตรงไหน? ครับ)

จะเห็นว่า….คำตอบข้ออ้างกับ..คำถาม..มันก็วนเวียนกันอย่างนี้….

พระแท้พันตา…แท้ยังงัยครับ..วัดค่าตรงไหน? ได้บ้างครับ…..55555 อ้างว่าแท้..แท้
จริงอยู่..พระหน่ะแท้…ก็มี…ปลอมก็มี…แล้วงัยครับ..อะไรคือข้อยุติ….หรือท่านจะตอบว่า…
ก็มาตรฐานงัย…เนื้อกับพิมพ์….ความเก่า….ฯลฯ……

เนื้อ พิมพ์ ความเก่า คราบกรุ..มีมาตรฐานหรือครับ….? วัดค่าตรงไหนครับ?

พระแท้..ต้องแท้พันตา..ต้องได้มาตรฐานสากล สากลยอมรับ….จริงหรือครับ?….

พระปลอมก็ตีให้เป็นพระแท้ได้…เช่นกัน…มาตรฐานธรรมดายัง…ไม่รู้จะวัดค่ายังงัยเลย..
อ้างเป็น…มาตรฐานสากล….5555555 ตลกครับ…

พระสายพระเก่า (ปลอมถอดพิมพ์พระเก่า พรางให้เก่า…มีมีเยอะแยะ)

พระสายเซียน (เซียนปลอมก็มีเยอะ..ความรู้ปลอมๆ ความรู้ไม่พอก็แยะ)

พระสายอนุรักษ์ (อนุรักษ์ทั้งพระปลอมเเละแท้ ก็มากมาย มั่วผสมปนเปกันไปหมด)……

สายพระเเท้เฉพาะกลุ่ม (กลุ่มบนก็มี กลุ่มล่างก็มี ปลอมทั้งยวงก็มี พระแท้แทรกบ้างก็มี…..)

คำถามของผมก็คือ…เราจะเอาอะไรมาแยกแยะ…พระแท้ออกจากพระปลอมได้….
มาตรฐานที่กำหนดขึ้นจากเซียน จากผู้รู้ ผู้ชำนาญการ มันไม่มีมาตรฐานใดๆ รองรับ…นอกจาก

ความเชื่อ นอกจากใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้มา (ความเชื่อ่ว่าใช่หรือไม่ใช่ส่วนตัว) จากนั้น
ก็อ้างว่า…แท้พันตา…แท้ตามมาตรฐาน..แท้ตามมาตรฐานสากล (อะไร?)

การจะแยกแยะพระแท้ออกจากพระปลอมนั้น….ต้องแยกด้วยมาตรฐานที่พระมี…
แยกด้วยคุณสมบัติที่พระแท้ควรจะมีและต้องมีครับ…ไม่ว่า..จะอยู่สายไหน?….

พระแท้ บอกเราได้ด้วย..”มาตรฐานที่พระมี”….ครับ ไม่ใช่่จับกลุ่มสุมหัว รวมตัวมั่วกัน
ว่าแท้…กลุ่มผมรับรองว่าแท้มีมาตรฐาน มาตรฐานสากล…เป็นพระร้อยตา พันตา…
(หน่วยวัดค่าสากลหน่วยไหน? วัดค่ามาตรฐานที่อ้างนั้นได้ครับ…ต่อไปนี้เวลาท่านจะพูด จะกล่าว

อะไรว่าเป็นมาตรฐาน…โปรดชี้แจงและแสดงหลักฐานด้วยนะครับเหล่าเซียนๆ ไม่ใช่นำพระมาเเสดง
แล้วก็ออกมาบอกว่า…องค์นี่แท้ครับ..ได้มาตรฐาน..มาตรฐานสากล แท้พันตา) เฮ้อ…อ…อ..

บอกคนอื่นให้เชื่อ..ว่าพระตัวเองแท้…พระตัวเองถูกต้อง…ได้มาตรฐาน…ได้มาตรฐานสากล
แต่..ไม่แสดงหน่วยวัดค่าอะไรได้….ไม่ต่างกับการพูดลอยๆ…ครับ….มาตรฐานต้องวัดค่าได้ครับ

เพื่อนๆ เองต้องพุ่งประเด็นเรียนรู้ ค้นหาไปตรงจุดนั้น..เรียนรู้ที่ตรงจุดนั้น…จุดที่สามารถ
วัดค่าได้ เพื่อจะค้นคำตอบในเรื่องมาตรฐานให้ได้ เราจะต้องรู้ให้ได้…ไม่ใช่เชื่อ..เชื่อเหล่าเซียน
ที่อ้างว่า…พระ(ตัวเอง) แท้….แต่ฝ่ายเดียว….อย่าเชื่อๆๆๆ จะตกเป็นเหยื่อได้ครับ
(เหมือนการเรียนหนังสือ เมื่อเราอ่านออก ใครก็หลอกเราไม่ได้….จริงใจครับ)

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *