ตรวจอายุพระสมเด็จด้วยวิธี SEM, EDX, EDS ได้หรือไม่

ผมได้พบกระดานเพจหนึ่ง..ตรวจสอบอายุพระเครื่องได้จาก วิธียิง SEM/Eds.

สามารถบ่งบอก “อายุวัตถุได้” จากการตรวจด้วยวิธีนี้…ผมเองก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิธี

การนี้เลย ผมเลยค้นรายละเอียดการทำงานของเครื่อง..ความสามารถที่เครื่องนี้ทำได้

สิ่งแรกก็คือพยายามทำความเข้าใจกับเครื่องก่อน..ว่า…สิ่งที่เครื่องนี้ทำได้คืออะไรบ้าง?….

http://www.rmutphysics.com/charud/oldnews/192/SEM.pdf

กล้องSEM

http://www.nano.kmitl.ac.th/index.php/tool/218-scaning-eletron-microscopysem-.html

คุณสมบัติที่พบของเครื่องนี้..จะเป็นกล้องขยายกำลังสูง…”SEM จึงถูกนำ
มาใช้ในการศึกษาสัณฐานและรายละเอียดของลักษณะพื้นผิวของตัวอย่าง เช่นลักษณะ
พื้นผิวด้านนอกของเนื้อเยื่อและเซลล์ หน้าตัดของโลหะและวัสดุ เป็นต้น”
หลักการทำงานของเครื่อง SEM จะประกอบด้วยแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอน
ซึ่งทำหน้าที่ผลิตอิเล็กตรอนเพื่อป้อนให้กับระบบ โดยกลุ่มอิเล็กตรอนที่ได้จากแหล่งกำเนิด
จะถูกเร่งด้วยสนามไฟฟ้า จากนั้นกลุ่มอิเล็กตรอนจะผ่านเลนส์รวบรวมรังสี
(condenser lens)เพื่อทำให้กลุ่มอิเล็กตรอนกลายเป็นลำอิเล็กตรอน ซึ่งสามารถปรับ
ให้ขนาดของลำอิเล็กตรอนใหญ่หรือเล็กได้ตามต้องการ หากต้องการภาพที่มีความคมชัด
จะปรับให้ลำอิเล็กตรอนมีขนาดเล็ก หลังจากนั้นลำอิเล็กตรอนจะถูกปรับระยะโฟกัสโดย
เลนส์ใกล้วัตถุ (objective lens) ลงไปบนผิวชิ้นงานที่ต้องการศึกษา
หลังจากลำอิเล็กตรอนถูกกราดลงบนชิ้นงาน จะทำให้เกิดอิเล็กตรอนทุติยภูมิ
(secondary electron) ขึ้นซึ่งสัญญาณจากอิเล็กตรอนทุติยภูมินี้จะถูกบันทึก และแปลง
ไปเป็นสัญญาณทางอิเล็กทรอกนิกส์และ ถูกนำไปสร้างเป็นภาพบนจอโทรทัศน์ต่อไปและ
สามารถบันทึกภาพจากหน้าจอโทรทัศน์ได้เลย (คัดลอกข้อความจากลิ้งค์ที่แนบมาครับ)

ในลิ้งค์เหล่านั้นอธิบายความสามารถของเจ้าเครื่อง SEM…ทำได้เพียงขยายภาพ
..เพื่อให้วิเคราะห์….เท่านั้นไม่ได้มีช่วงไหนที่แสดงคุณสมบัติพิเศษของเครื่องนี้..ว่า
สามารถบอกอายุของวัตถุที่ทำการ Sem/Eds ได้เลย ไม่มี..อะไรยืนยันว่า..

พื้นผิวที่ทำการตรวจสอบด้วยเครื่อง SEM นี้…อายุ 146 ปี …อายุ 120 ปี ….เพราะ
คุณสมบัติเครื่องนี้เท่าที่ผมอ่านศึกษาดู ดูความสามารถแล้ว…ไม่มีข้อความตรงไหน?…
ที่บอกว่าเครื่องนี้สามารถบอกอายุวัตถุ

ที่ทำการตรวจสอบเลย…..ไม่มีส่วนไหน….แจ้งได้ว่าวัตถุที่ตรวจสอบนั้น..อายุกี่ปี…

วันนี้..มีการนำเครื่องนี้เข้ามาใช้ในการตรวจสอบอายุของพระเครื่องฯ…..
คำตอบที่รับรองออกมา..(ไม่รู้ว่า…เอาอะไรเป็นตัวแปร..วัดค่าอายุความถูกต้องแม่นยำได้)…….

เพราะว่า..คุณสมบัติของเครื่อง..ทำได้แค่ขยายภาพ…ให้ใหญ่ขึ้น…ได้เท่านั้น…

ในเฟสบุค ลองพิมพ์ค้นหาที่นี่ครับ

SEM EDS EDX จุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป

เขาก็จะมีรูปภาพสิ่่งต่างๆ ที่เขาขยายให้ดูมากมาย…ลองเเวะเข้าไปอ่านดูครับ…..

ผมอดที่จะหัวเราะรูปหัวสิว..ที่เขาขยายออกมาให้ดูไม่ได้หน่ะครับ…5555 แต่เขาไม่ได้บอก

ครับว่า…อายุของหัวสิว..หรือ..อายุของเจ้าของหัวสิว…มันอายุเท่าไรหน่ะครับ ขำขำครับ

คำตอบคงจะ งงงง ครับ…ต่อให้..รู้อายุหัวสิวว่ากี่วัน…แต่…อาจจะไม่รู้…อายุของเจ้าของ

หัวสิวก็ได้…เพราะคำตอบผมก็คือ…เจ้าของหัวสิว…ย่อมอายุมากกว่า…สิวที่เกิด..

(เกิดขึ้นภายหลังนั่นเอง)….เรารู้…เราอธิบายได้

พระสมเด็จฯ …….. มีส่วนผสมของวัตถุมวลสารมากมาย ในกรณีนี้ก็

เหมือนกันครับ…ความแตกต่างของวัตถุบางอย่างที่ผสมลงไปในเน้ือ..เช่น..เนื้อพระซุ้มกอเก่า..

มวลสารเก่า..คราบไคลกำแพงเก่า ฯลฯ..แต่ละอย่าง…ต่างก็มี…อายุที่แตกต่างกัน…..ในกรณี

ที่เครื่องนี้…สามารถสแกนบ่งบอกอายุได้…..อย่างฮา…ครับ….สแกนไปเจอ “อิฐ-เนื้อพระซุ้มกอ”

….อายุพระสมเด็จฯ..ไม่อายุเจ็ดแปดร้อยปี..ไปด้วยหรือ?……

สิ่งที่เครื่องนี้ทำได้ก็คือ…ดูเนื้อวัสดุ..ดูพื้นผิว..อย่างละเอียด.เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่าง

กันออกไปในการใช้งาน.เช่นหารอยแตก ข้อบกพร่องของหน้าชิ้นงาน..ไม่เกี่ยวกับ…

การตรวจที่จะสามารถ….บ่งบอกอายุของวัตถุที่ทำการตรวจสอบนั้นๆ ได้

การขยายภาพด้วยเครื่อง SEM ที่ว่านี้….ก็เป็นเพียงแค่ ภาพขยายของมวลสาร แต่ละชนิด
ประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นนั้น…นั่นเอง….กรณีนี้..เป็นการขยาย..เนื้อพระฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น….

จะร้อยเท่าพันเท่า..แสนเท่าก็ตาม….เป็นการขยายดูเนื้อพระ…เท่านั้นเองครับ……

ประเด็นสำคัญที่เราต้องแยกให้ออกคือ…เครื่องนี้..เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ไหม?
คำตอบผมคือ…เป็นครับ…แล้วมีการใช้กันอย่างตั้งแต่ปี 1965 (ตามข้อมูลที่อ่านพบ)

ประเด็นถัดมาก็คือ…เรากำลังเอาเครื่องนี้มาใช้ตรวจสอบอะไร?……
คำตอบผมคือ…มวลสาร…อย่างละเอียด…….ขยายดูมวลสารที่ประกอบเป็นพระสมเด็จฯ…..

ประเด็นถัดมาก็คือ…มวลสารที่ประกอบเป็นพระสมเด็จฯ…มีความเหมือนกัน..เท่ากัน…
พื้นผิวพระสมเด็จฯ..มีความเท่ากันเหมือนกัน…มวลสารอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเหมือนกัน..หรือ

เท่ากันหรือไม่..?…อย่างไร?….ถ้าคำตอบว่า..ไม่เหมือนกันไม่เท่ากัน..ไม่อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน…

ประเด็นสำคัญที่สุดคือ…เนื้อหามวลสารที่ไม่มีความเหมือนกัน..เท่ากัน..เหล่านั้น…เป็น
มาตรฐานของพระสมเด็จฯ ได้หรือไม่?..จัดให้เป็นมาตรฐานในการแยกแยะพระแท้ฯ..กัับพระเท็จ…

ออกจากกันได้หรือไม่?……การส่องดูละเอียดขนาดนั้น….แยกแยะได้ขนาดนั้น….ก็ไม่ได้คำตอบ

ในเรื่องแท้เท็จได้..ครับเพราะ…มวลสารไม่ใช่มาตรฐานของพระฯ นั่นเอง

ประเด็นถัดมาคือนอกจากเครื่องนี้ทำได้แค่ขยายภาพ (ผ่านจอโทรทัศน์ได้)

แค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่…สมมุติว่าเครื่องนี้ต่อให้เช็คอายุพระได้ว่า..อายุ 146 ปี…..

120 ปี ได้ก็ไม่มีประโยชน์ครับ

เพราะคำตอบเรื่องอายุว่า…146 ปี ……120 ปี ……600 ปี คำตอบที่ได้นี้ก็ย่อม.

ไม่มีคำตอบดีดีว่า…พระที่นำมาตรวจเป็นพระแท้สร้างโดยเกจิรูปนั้นจริง…นั่นเอง

(ยกตัวอย่างเช่น…คำตอบที่ได้..เป็นพระสมเด็จฯ..อายุ 146 ปี…..ปัญหาก็คือ…เป็นพระแท้ฯ..

ที่ท่านสร้างโดยสมเด็จพุฒาจารย์โตฯ หรือไม่? ไม่ชัดเจน สรุปไม่ได้ครับ)

ได้คำตอบเพียงแค่อายุ…อายุเป็นเพียงตัวเลข..คำตอบที่ได้…ไม่ได้บอกว่า…

เป็นพระแท้ฯ ได้นั่นเองครับ (ได้ค่าอายุของเนื้อหาที่นำมาสร้างเป็นองค์พระฯ…ยกตัวอย่าง
กรณีถ้ามวลสารทำจากกระดูกไดโนเสาร์…จะตรวจได้ค่าอายุกระดูกไดโนเสาร์…แต่ไม่ได้..
อายุปีที่สร้างพระฯ…ชัดเจนนะครับ)

SEM การขยายภาพ ก็คงไม่ต่างจากการที่เราเอาเลนส์ขยายส่องกล้องดู…เท่่านั้นครับ

บ่งบอกอายุพระเครื่องฯ…องค์นั้นๆ ไม่ได้ครับ (เครื่องไม่มีคุณสมบัตินั้น)

ทีนี้..คำตอบที่เราได้รับออกมาว่า 120 ปี 146 ปี 600 ปี นั้น…มันจะต้องมี

กระบวนการถัดไปอีก เช่น ใช้ธาตุคาร์บอน 14 ซึ่ง..นั่นก็เป็นวิธีตรวจสอบอายุวัตถุโบราณโดยตรง

…(วัตถุที่เอามาตรวจสอบนั้นต้องอายุ 200 ปีขึ้นไป)…เอาวัตถุนั้นไปเผา…แล้วเอาถ่านที่เผา

ไปทดสอบ…..(พระฯ หรือสิ่งที่ทำการตรวจสอบก็จะเป็นผงถ่าน..ก่อน)

ประเด็นนี้คือ…ต้องเผาเท่านั้นถึงจะทราบอายุ..พระสมเด็จฯ…อายุไม่ถึงสองร้อยปี..
ทำไม่ได้?จะให้คำตอบอายุไม่ได้..อีกทั้งมวลสารที่มีความแตกต่างกัน…คำตอบก็น่าจะ..วุ่นวาย

พอสมควรครับในการที่จะได้คำตอบอย่างเเน่นอน (ปัญหาเรื่องส่วนผสมที่มากมายนั่นเอง)

วันนี้..การตรวจสอบพระฯ ด้วยเครื่อง SEM นี้ สามารถตอบอายุพระฯ ได้เที่ยงตรงแม่นยำ

120 146 600 ปี ฯลฯ เรื่องการตรวจคาร์บอนด์ 14 ก็คงถูกยกเลิกในเร็ววันนี้…คงมีข่าวดี

ประโคมกันมากกว่านี้ไปแล้ว คนคิดได้คงจดสิทธิบัตร ได้รางวัลโนเบลไปแล้วครับ

สรุป เครื่อง SEM มีความสามารถขยายภาพให้ใหญ่ได้อย่างเดียว..บอกอายุพระไม่ได้ครับ…

อ้าว?..เเล้วคำตอบที่ออกมารับรองออกมา…มาได้อย่างไร? ผมเห็นแอดมินท่านหนึ่ง

ท่านกล่าวไว้ในกระดานแบบนี้…ครับ…

“อ.ทวีสุด……ฯ หรือ ทีมงานของอาจารย์ จะวิเคราะห์ด้วย Visual Eyes ซึ่งก็คือการ

วิเคราะองค์ประกอบของ ความเป็นไปได้ด้วย สายตาภายใต้กล้องกำลังขยาย”

(ผมก๊อปปี้คำพูดส่วนนี้มาครับ)

Visual Eyes คืออะไร? คือ การใช้กล้องส่องมองก่อนว่า น่าจะเป็นพระแท้ มวลสารดีหรือไม่?

(คือน่าจะเป็นพระแท้ได้หรือไม่?) ดูในเบื้องต้นให้ก่อน..นั่นเอง แล้วก็จะแจ้งให้ทราบว่า…

น่าจะแท้หรือไม่แท้?..คุณจะตรวจสอบต่อไปหรือไม่?..ด้วยเครื่อง SEM นั้น เพราะมีค่าใช้จ่ายที่

เจ้าของพระฯ จะต้องเสีย (1,200/องค์) อยู่

ส่วนคำตอบที่ได้อายุพระฯ…ออกมาแม่นยำกว่า 99% นั้น ผมไม่รู้ว่าทำอย่างไร?…จากภาพที่
ขยายได้นั้น..มีตัวแปรอะไร?…มากไปจากนั้น….เพื่อนๆ คงต้องถามวิธีการต่อจากนั้น..ที่ผมไม่รู้

ก็แล้วกันครับ…(วิธีคิดคำนวนตัวเลขค่าอายุเป๊ะๆ มาได้ยังงัย ตลกครับ) มึนตึ๊บครับ

ผมค้นหาคำตอบ ค้นหาความจริง นำความจริงมานำเสนอได้เพียงเท่านี้…หน่ะครับ…..ไม่อยากให้
เพื่อนๆ ตกเป็นเหยื่อครับ

ขอปัญญาจงสถิตย์…กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *