พระดินเผา พระเนื้อดิน แท้เท็จดูอย่างไร วิธีดูพระดินเผา (๘๑)


เผอิญไปตอบเม้นท์ให้เพื่อนๆ (ท่านเก๋ มีนา) ในกระดานศึกษา ค้นคว้าพระคง ลำพูน
เลยเก็บเอามาฝากไว้ตรง บันทึกนี้ด้วยหน่ะครับ เพื่อนๆ ท่านอื่นที่ไม่ได้อยู่ในกระดานนั้น
จะได้อ่านเม้นท์นี้กันด้วยหน่ะครับ

มวลสารแต่ละชั้นดิน..ที่ขุดขึ้นมา..ต่างก็ไม่มีความเหมือนกัน…ซึ่งเราก็เคยเห็นใน…
เนื้อดินเหนียว..ที่…บางส่วนของเนื้อดินมีสีดำและแดงหรือเหลือง..ส้มฯลฯ ปรากฏอยู่ภายใน
เนื้อก้อนเดียวกัน

นั่นเป็นเพราะ…อนินทรีย์..ที่ทับถมในแต่ละชั้น..ในแต่ละคราวในเนื้อดินนั้น..แตกต่างกัน..
ไม่มีความเหมือนกัน…อยู่ในเนื้อดินที่ย่อยสลายจนจะละเอียดแล้ว

มีเซียน..พันธุ์แท้พระเครื่อง..ทางเหนือ..เคยกล่าวคำพูดนี้กับผมเรื่องเนื้อพระ..ว่า..

“ถ้าเป็นพระรอด ลำพูน..เขาเเค่มองเนื้อดินพระรอดลำพูนเขาก็สามารถตอบได้แล้วว่า
พระรอด หรือ พระทางเหนือ..องค์ที่เขาเห็นเป็นพระแท้หรือเท็จ….?….แค่มองก็รู้แล้ว”

ซึ่งผมก็ได้ให้คำอธิบาย โต้แย้ง…จนเขาต้องระเห็จขอลาออกจากกลุ่ม…ไป
หน่ะครับ..ซึ่งผมมีคำอธิบายในเรื่องเนื้อพระฯ ให้เขาไป ประมาณนี้ครับ

“…เนื้อดิน..แต่ละชั้นความทับถมของดินแต่ละยุค..แต่ละกรณี..ไม่มีความเหมือนกัน
เนื้อดินจะแตกต่างกันไป..เกิดจาก..อนินทรีย์ที่..ทับถมกันเข้ามา..จนทำให้มีความแตกต่าง
ในชั้นๆ ในยุคๆ นั้น…ย่อมมีความแตกต่างกัน…ต่อให้…….การขุดดิน (ลำพูน..ตรงนั้น)..
จากหลุมเดียวกัน..ความแตกต่างของเนื้อดินก็ไม่เหมือนกันแล้ว..ดินใกล้ๆ กันก้อนเดียวกัน
ก็จะมีสี..แดง..เหลือง..ส้ม..ขาวฯลฯ..นั่นเป็นเพราะ..การย่อยสลายของอนินทรีย์ที่
แตกต่างกันในแต่ละ…ยุค..ในแต่ละห้วงเวลา…ในแต่ละบรรยากาศที่ควบคุมไม่ได้ในตอนนั้น

พอเราเอาดิน..(แม้จะหลุมเดียวกัน..แต่ความทับถมของอนินทรีย์ที่แตกต่างกัน…)….
เอามาทำพระ.เอามานวดผสมส่วนอื่นๆ เพื่อให้เข้ากัน เพื่อจะทำเนื้อพระ..กดประทับกับแม่พิมพ์

ระดับชั้นดินก็ย่อมให้ผล..ให้เนื้อสี..แต่กต่างกันอยู่แล้ว….พอเราเอามาเผาไฟ…ระยะห่าง
…ใกล้ไฟ ไกลไฟ.ย่อมให้..สีเนื้อดินที่แตกต่างกันไปจากความร้อนที่ควบคุมไม่ได้นั้น เช่นกัน

การที่ใครจะสรุปว่า..เนื้อดินที่..เป็นดินลำพูน..จะต้องมีสีสรรแบบนี้…เหมือนนี้..เท่านี้…
ย่อมเป็นการสรุปที่…”มั่ว”..ไม่มองที่เหตุผล “สัจธรรม” ความเป็นจริง ที่สิ่งนั้นจะต้องเป็นครับ

เนื้อดิน..ที่มีความแตกต่าง..ตั้งแต่ขุดขึ้นมา..จนถึงกระบวนการเผาไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน
..ย่อมไม่มีมาตรฐาน สีขององค์พระย่อมไม่เหมือนกันทุกองค์…ตามที่คุณเห็นครับ…

ความแตกต่างของสีก็ดี..ของพิมพ์ก็ดี…สิ่งต่างๆ พวกนี้..คือสิ่งที่ไม่มีมาตรฐาน…
ควบคุมอะไรไม่ได้เลย พิมพ์ทรงกับเนื้อพระฯ…จึงไม่มีมาตรฐาน…นั่นเอง…สีสันจะไประบุให้
ต้องเป็นอย่างนี้..ต้องแดงจัดแบบที่ฉันเคยเห็น ต้องเป็นอย่างที่ฉันรู้ ผมว่าการกำหนดอย่างนี้
เป็นการกำหนดให้พระเป็น.”ย่อมไม่ถูกต้องเหมาะสม”..หน่ะครับ….

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่มีมาตรฐาน..ให้เป็นมาตรฐานไม่ได้ วัดค่าอะไรไม่ได้
การอ้างว่า..ผมแม่นเนื้อ..จึงไม่มีความชอบธรรม…ครับ

ในกระบวนการในพิมพ์ทรงเอง…พิมพ์ทรงก็ผิดเพี้ยนไปตามความหนักเบาของการกด
เนื้อพระเข้าสู่เเม่พิมพ์…ควบคุม..แรงกดในทุกครั้งให้เท่ากันไม่ได้…(แฮนด์เมค)
ควบคุมความนิ่มของเนื้อไม่ได้ (ระยะเวลานานดินจะแข็งตัว)

การไปกำหนดให้จะต้องเห็นเส้นน้ำตก…หนึ่ง…สอง…สาม..ในแต่ละชั้น…
มันจึงเป็นการกำหนดมาตรฐาน..จากความ…”ไม่ถูกต้องเหมาะสม”…หน่ะครับ…
เพราะว่า…เราไม่สามารถควบคุมกระบวนการในการผลิต ในขั้นตอนใดๆ ได้เลย 5555

การกำหนดจะต้องเห็นเส้น..น้ำตกหนึ่ง..สอง..สาม…โดยไม่รุ้ว่า…ณ เวลาที่ผู้ผลิตนั้น…
ควบคุม..สภาพโดยรอบไม่ได้….ควบคุมขั้นตอนให้ได้มาตรฐานไม่ได้….ส่งผลให้พิ
มพ์ที่กดเบา
(พิมพ์ตื้น) กลายเป็นพระผิดพิมพ์…ไปในบัดดลนั่นเองครับผม

แม้จะมีเซียน อ้างว่า…ต้องขุดดินลึกมากหรือไม่ลึกมากก็ตาม
แต่…เราก็จะพบ..ความแตกต่างของเนื้อดิน..ความไม่เหมือนกันของเนื้อดินอยู่ดี…
เราควบคุมการผลิตเนื้อดินให้ต้องเป็นไม่ได้…เราควบคุม องศาไฟในเตาหลอมไม่ได้…
เราควบคุมระยะห่างขององค์พระที่อยู่ภายในเตา
ใกล้ไฟไกลไฟไม่ได้…เราควบคุม..ขั้นตอนในการกดพิมพ์ กดเนื้อพระไม่ได้….

และ…สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นี่แหละที่ทำให้..องค์พระแต่ละองค์….
เกิดความไม่เหมือนกัน ทั้งเนื้อและพิมพ์ทรง…

ด้วยความที่ไม่เหมือนกันนี่แหละ…ที่เราจะต้ังค่่ามาตรฐานเนื้อ มาตรฐานพิมพ์
ให้องค์ใดองค์หนึ่งเป็นมาตรฐานเพื่อเทียบกำหนด..เพื่อให้ยึดเป็นมาตรฐาน…
ในองค์ถัดไปไม่ได้ (เป็นไปไม่ได้)

ทุกวันนี้..ที่บรรดาเซียนไปกำหนดให้…ผมดูพิมพ์..ผมดูเนื้อเป็นหลัก…55555
โดยไม่ดูความเป็นจริงเป็นหลัก…..ตั้งมาตรฐาน….ผมยึดพิมพ์ยึดเนื้อเป็นหลัก ตั้งให้
พิมพ์และเนื้อเป็นมาตรฐานในการพิจารณา…55555555

เนื้อกับพิมพ์…สองส่วนนี้มีมาตรฐานตรงไหนครับ ?…5555555555
เป็นการกำหนดมาตรฐานที่วางอยุ่บน…ความ “ไม่มีมาตรฐานอะไร? รองรับ”….ครับ
เพราะว่า…..พระแต่ละองค์……ไม่มีความเหมือนกันทั้งเนื้อและพิมพ์.ครับ….

คุณเก๋มีนา..ได้เปรียบเทียบ…
เรื่องผลของมะม่วงที่ไม่มีความเหมือนกัน..แม้แต่ในต้นเดียวกัน?

ใช่ครับ..ถูกต้องครับตามนั้นครับ
แล้วมะม่วงลูกไหน?…มีเนื้อหา มีรูปพิมพ์ที่ถูกต้องได้มาตรฐานครับ….
(ดิบไป..สุกไป..เหลืองไป..ไม่รู้ว่าเนื้อที่พอดี…ลูกไหน?….”ผมต้องเคยเห็นผมถึงจะตอบได้..ว่า..
เนื้อนี้สีนี้..เป็นเนื้อมะม่วงที่ถูกต้อง ได้มาตรฐานที่ “พวกกรู กลุ่มของพวกกรู หน่วยงานของ
พวกกรู” กำหนด (อะไร ยังงัยก็ได้) ขึ้นไว้ โดยไม่สนว่า..ความจริง..มันจะเป็นอย่างไร? ช่างมัน)

สุกไปดิบไป..ก็ไม่แท้..เนื้อไม่สมบูรณ์

ในขณะที่พิมพ์ทรง รูปร่างของมะม่วง..เล็กไปใหญ่ไป…กลายเป็นผิดพิมพ์….มะม่วง
ที่ผมเคยเห็นมะม่วงที่ผมเคยพิจารณามันเล็ก…หรือมันใหญ่กว่า…นี้…ส่วนมะม่วงของคุณ 555
ผมไม่ชอบครับ ยังไม่ได้มาตรฐานสากลครับ.(ไม่ได้บอกว่าปลอม ผมบอกว่าไม่ชอบหน่ะครับ.)

“เราก็ไม่รู้ว่า..พวกเขาเอา..มะม่วงลูกไหนเป็นหลักมาตรฐาน..?……”งง งง งง”.”ไม่รู้ครับ”

ความเป็นมะม่วง..มันก็เป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้ว….ปัญหามันอยู่ที่คน..
คนไปกำหนดมาตรฐาน (อะไรก็ได้)..ให้มะม่วง..จะต้องเป็น…จะต้องมี…จะต้องเห็น….ฯลฯ…
ก้นมะม่วงจะต้องมี…ยางจะต้องไหลย้อยประมาณนี้…มดจะต้องเยี่ยวบนผิว ..5555555

ยึดเนื้อกับพิมพ์เป็นมาตรฐาน กำหนดสิ่งที่ไม่มีมาตรฐานให้เป็นมาตรฐาน….
มันก็เลยวุ่นวาย….มะม่วงที่เขาดูก็อาจจะไม่มี..ความเป็นมะม่วงเหลือเลยสักลูก
(นอกจากมะม่วงที่อยู่ในมือเขา..ยังงัยก็แท้..นอกจากมะม่วงที่เขาขาย หรือมะม่วง
ที่เขาตัดสินรับรองไปแล้ว..หรือมะม่วงที่อยู่ในความครอบครองของคนอื่น…ที่เช่าเขาไป)

สิ่งที่ผมเห็นในขณะนี้ ณ เวลานี้อาจจะมี.บางพวก บางกลุ่ม เอามะละกอมาอธิบายให้เป็นมะม่วงอยู่…
5555555555 ยัดมะละกอให้เป็น…มะม่วง อธิบายให้เป็น…มะม่วง..จนได้…55555 มองแบบขำขำ

อะไรที่..ไม่ใช่มาตรฐาน อะไรที่..ไม่ได้มาตรฐาน อะไรที่…ไม่มีมาตรฐาน
(เนื้อพิมพ์ความเก่าคราบฯลฯ)…ที่เซียนหรือใครหรือแม้กระทั่งเราเอง…เอามาตั้ง เอามากำหนดให้เป็น
มาตรฐาน….ก็จะเกิดความวุ่นวายเยี่ยงนี้เอง….เป็นเรื่องธรรมดาอยุ่แล้วครับ

สุดท้ายก็มาทะเลาะกันในความเห็น ในความรู้..ในส่ิงที่เรียนรู้ไปคนละทิศละทาง..ไม่เหมือนกัน
หรือเหมือนกันแต่เข้าใจ..ไม่เหมือนกันแบบนั้น…เพื่อนๆ ก็ไม่ต้องแปลกใจ…ครับ
อวิชชา อวิชชา อวิชชา…..ก็เป็นเยี่ยงนี้เองครับ

ขอให้ปัญญา นำพาเพื่อนๆ ไปพบวิชชา แล้วขอให้วิชชา นำพาเพื่อนๆ พบแสงสว่างนั้น
ผมขออวยพรให้ทุกคนโชคดีครับ

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *