สัตว์โลก ย่อมเป็นไปตามกรรม (๘๗)


คนดี มีธรรมะ
มักจะมองเห็นมุมดีดี มีเพื่อนที่ดีดี แม้จะมีไม่เยอะ
มุ่งเน้นแสดงหลักธรรม ความเป็นจริง
ให้ความรู้ไปตามที่สิ่งนั้นเป็น
เป็นเรื่องปกติ ของ คนดี
คนพาล
มักจะมองเห็นมุมชั่วๆ มีเพื่อนชั่วๆ รวมตัวกัน
แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเอง และพวกพ้อง
หาผลประโยชน์ จากความไม่รู้ของคนอื่น น้ัน
เป็นเรื่องปกติ ของ คนพาล

…..สัตว์โลก ย่อมเป็นไปตาม กรรม….

คน..ผู้เห็นแก่ตัว มักจะมองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ย่อมเห็นคู่ขัดแย้งเป็นศัตรู
คน..ผู้เป็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ย่อมไม่มองที่ผลประโยชน์ของตน หรือ
ผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับในอนาคต
ดังนั้น การกระทำ การแสดงออกของบุคคลสองจำพวก จึงมี ความแตกต่างกัน

…..สัตว์โลก ย่อมเป็นไปตาม กรรม….

ฝ่ายหนึ่ง อธรรม
จึงจำเป็นต้องหาทางทำลายล้างศัตรูทุกวิถีทาง ทำลายทุกคน ที่ไปขัดแย้งกับผล
ประโยชน์ของตน และพวกพ้อง

ไม่สอนให้ผู้คนให้รู้จักเรียนรู้ ไม่สอนให้คนพึ่งตนเองได้
พูดพร่ำร่ำแต่เรื่องความเชื่อ (อวิชชา) สอนให้คนอื่น..
สอนพึ่งตัวเขาเองอย่างเดียวนั้น
สอนให้พึ่งคำตอบบน “ผลประโยชน์” ของเขา ของพวกเขา เท่านั้น
….ดังนั้นการที่…พวกเขา…แสดงพฤติกรรม..เยี่ยงนั้น

เป็นเรื่องปกติธรรมดาของอธรรม….
ไม่ใช่เรื่องแปลก..อะไรครับ ในสังคมคนเห็นแก่ผลประโยชน์นั้น

อีกฝ่ายหนึ่ง ธรรมะ
ก็ให้ความรู้ให้ความจริง ให้ปัญญาแก่ผู้คน บนพื้นฐานความจริงที่สิ่งนั้นควรจะเป็น
ให้ทุกคนได้เรียนรู้จากความจริงนั้น เพื่อให้พึ่งตัวเอง เรียนรู้เพื่อจะเชื่อตัวเองได้
ไม่มีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้อง นั่นก็คือวิถีทางการให้ความรู้ ความถูกต้อง กับผู้คน
สอนให้ผู้คนเกิดปัญญา เรียนรู้ พึ่งตนเองได้ เชื่อถือ นับถือในตัวเองได้

เป็นเรื่องปกติ ไม่แปลกครับ เพราะนั่นคือ
ธรรม ….อุดมการณ์แห่งเจตนาดีดี

…..สัตว์โลก ย่อมเป็นไปตาม กรรม….

เมื่อเรา..ย้อนมองผู้คนในสังคม เราก็จะสามารถแยกคน กลุ่มคนได้ในระดับหนึ่ง
คนพาล คนเลวก็ย่อมแสดงตัวตน ธาตุแท้ของตัวเอง….ออกมาให้เราเห็นได้…
คนดี…ก็ย่อมแสดงตัวตน ธาตุแท้ของตัวเอง…ออกมาให้เราเห็นได้เช่นกัน

อยู่ที่เรา…จะเลือกที่จะมีเพื่อนแบบไหน?…..เราก็เลือกได้
หรือ ไม่เลือกก็แล้วแต่ เพราะว่า

…..สัตว์โลก ย่อมเป็นไปตาม กรรม….
เพราะส่ิงนี้……พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้ว….ครับ

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

สะมะชาย 30/01/58

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *