พระแท้พันตา-มาตรฐาน-มาตรฐานสากลนิยม…หมายความว่า…. (๙๗)


เรามักจะได้ยินคำนี้บ่อยๆ จากบรรดาเหล่าเซียน…ที่มักจะพูดคำนี้ เป็นการแสดง

ความมั่นใจว่า…พระองค์ที่เขาได้เห็น….พระองค์ที่เขาได้ตัดสินนั้น….มั่นใจเกินร้อย..

ไปให้ใครดูที่ไหนๆ..ทุกคนก็ย่อมจะดูว่าแท้เหมือนกันหมด

แสดงว่า…พระองค์นั้น…มีมาตรฐาน (พันตา)….มาตรฐานสากล (พันตา)….คือ

เป็นพระแท้ดูง่่าย…นั่นเอง…จากนั้นก็จะมีการอ้างกลุ่ม…อ้างชมรม…อ้างหน่วยของตน…

รับรองเป็นพระแท้…มีใบรับรองกำกับ…ถ้าใครมีพระแบบนี้..พระพันตาแบบนี้…บอก

นะครับ….รับเช่าถึงที่…ประมาณนั้น (พอเอาเข้าจริงๆ จังๆ ก็กลับกดราคา…ในกรณี

ถ้าเป็นพระแท้….(ตามมาตรฐานที่พวกเขากำหนด)แต่ส่วนใหญ่จะตีปลอมแล้วหาคน

ไล่ช้อนเช่าเข้าตู้ราคาถูกๆ…

 

ย้อนกลับไปคำว่า “พระแท้พันตา” หลายคนก็ออกมาให้คำกำกับเพ่ิมเติม..ยืนยัน

ว่ากลุ่มของตนรับรอง ทุกคนในกลุ่มรับรอง เพราะชำนาญพระสายนี้โดยตรง…มีความ

แม่นยำ ได้มาตรฐาน มาตรฐานสากลที่วงการรับรอง กัน ไม่ใช่ว่า..แท้คนเดียว…แท้

พวกเดียว…แท้คนเดียวอย่างนั้น…ไม่ใช่….ไม่เป็นสากลครับ ต้องให้สากลยอมรับด้วย

แยกคำเหล่านี้ออกเป็นท่อนๆ เพื่อพิจารณากันครับ…

 

พระแท้พันตา.(ห้าร้อยคนเท่ากับพันตา)..”กลุ่มผมฟันธงมาแล้วว่า.แท้ดูง่ายครับ”
ใช้ความรู้ ความเชื่อของกลุ่ม เรียนรู้มาด้วยกัน อยู่กลุ่มเดียวกัน..รับรองพระของคน

ในกลุ่ม..ว่าแท้…ทุกคนต่างยืนยัน…ให้แท้พันตา.(แต่ในขณะที่บางกลุ่มก็ดูพระแท้พันตา

…ของอีกกลุ่มว่าเป็นพระปลอมดูง่าย ก็ได้ ไม่แปลกใจครับ)……

 

กลุ่มนี้ก็จะอ้างชื่อของผู้นำกลุ่ม ชื่อของกลุ่มว่า..เล่นแต่พระแท้.
ได้มาตรฐาน มาตรฐานสากล คนในวงการยอมรับ

น่าขบขันที่ผู้พูดก็ไม่รู้ว่า.มาตรฐานคืออะไร?…
ความหมายของคำว่า…มาตรฐานคืออะไร?….นั่นเอง
พระแท้ถูกต้องตามมาตรฐาน. วัดค่าตรงไหน?…สากลอย่างไร?
อธิบายตรงส่วนที่ตัวเองอ้างว่า….”มาตรฐานสากล”….ไม่ได้
อ้างว่า….สากลยอมรับ…(คืออะไร? ใคร?…พวกไหน?…กลุ่มไหน?…ยอมรับ)
ความหมายของคำว่า….”สากล”….แปลว่าอะไร?….ครับ ต้องแยกให้ได้ครับ

มาตรฐาน..ตามพจนานุกรม…สิ่งนั้นต้องวัดค่าได้….แต่ไม่เคยมีใคร..สำแดง…หลักฐาน

ว่า…พระที่แต่ละกลุ่ม…แต่ละคน…อ้างว่า….มีมาตรฐาน…ได้มาตรฐานสากล..ทั้งหลาย

เหล่านั้น..มัน”วัดค่าด้วยหน่วยวัดค่า…”มาตรฐานสากล”…หน่วยอะไร?”……..
ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน

ในกรณีที่บอกว่า…อ้างว่าผมและกลุ่มผม..ชมรมผม…หน่วย องค์กรผมเล่นแต่พระแท้?….
แท้ได้มาตรฐาน…มาตรฐานสากล…สากลยอมรับ…(พระแท้ยังงัย..ก็ไม่สามารถอธิบาย
ให้คนอื่นเข้าใจได้เลย….รู้กันเฉพาะกลุ่มก้อน…เท่านั้น….มาตรฐานเฉพาะกลุ่มก้อนเท่านั้น
สากลเฉพาะกลุ่มก้อนเท่านั้น…คนอื่นไม่มีความรู้เรื่อง….”มาตรฐานสากล…สากลนิยมที่อ้าง
ถึงนั้นได้เลย…..)

กลุ่มผมเล่นพระฯ สายตรง เล่นแต่พระแท้…ได้มาตรฐาน มาตรฐานสากลครับ…(ได้มาตรฐาน

ตรงไหน?..อะไรคือสิ่งที่วัดค่า..”มาตรฐาน” “มาตรฐานสากล”..ตามที่อ้างได้บ้างครับ?
มีหน่วยไหน?..วัดค่านั้นได้บ้างครับ

พระผมแท้…ก็เพราะ…เป็นพระแท้พันตา..ดูง่าย…ได้มาตรฐานงัย…????

พระแท้พันตา…ถ้าเป็นพระปลอม.กลุ่มที่เล่นพระปลอมก็กล่าวคำนี้เช่นกัน

รับรองว่า..พระปลอมของเขาก็มีมาตรฐาน ได้มาตรฐานสากล เช่นกัน…..(อ้างมาตรฐาน

เหมือนกันและก็..ไม่สามารถอธิบายชี้แจง…ได้เหมือนกัน…มันจึง…ไม่แตกต่างกันครับ)

พระแท้พันตา…ใช้อะไรตัดสิน?
พระปลอม (ที่อ้างว่า) แท้พันตา (เหมือนกัน)
ต่างก็ใช้….มาตรฐานที่ “กลุ่ม หมู่เหล่า พลพรรค พวกพ้อง น้องพี่”….

กำหนดมาตรฐาน (อะไรก็ได้)….กันขึ้นมาเองในการใช้เป็นมาตรฐานการตัดสิน

คงหนีไม่พ้น เนื้อหามวลสาร พิมพ์ทรงองค์พระฯ ความเก่า คราบกรุ รอย

ตัดตอก…ฯลฯ…….ทั้งหมดที่อ้างมานี้…ที่อ้างว่า.ได้มาตรฐาน..อะไรคือ.มาตรฐาน .หรือ

ต้องดูทั้งหมด (ที่กำหนดให้เป็นมาตรฐานเหล่านี้ประกอบกัน) …มีสัดส่วนแต่ละอย่างเท่าไร?

คำถามที่เซียน ผู้รู้ ผู้ชำนาญการหรือใคร?…ในหมู่ผู้อ้างตัวว่ามีความรู้

มีความเชี่ยวชาญ มีความชำนาญ…

“ไม่ตอบ …..นั่นเป็นเพราะว่า…ตอบไม่ได้….” ตอบในเรื่องมาตรฐานที่ใช้ตัดสิน
รับรองพระให้แท้ ให้แท้ได้มาตรฐาน..มาตรฐานสากล…ที่พวกเขาใช้ในการตัดสิน…ไม่ได้นั่นเอง

เพราะอะไรครับ?….เพราะว่า…ไม่มีส่วนไหนที่เขากำหนดให้เป็นมาตรฐาน
แล้วสามารถวัดค่า..ด้วยหน่วยวัดค่ามาตรฐานอะไรได้…นั่นเองครับ นี่คือประเด็นสำคัญ
ประเด็นสำคัญคือ….ไม่รู้จะวัดค่ามาตรฐานที่ตัวเองใช้ตัดสินได้ยังงัยเช่นกัน 5555

ตอบไม่ได้.(อ้างเป็นความลับ หรือ ความรู้ส่วนตัว..งั้นคุณก็เก็บเป็นความลับ

เป็นความรู้ส่วนตัวก็ไปเล่นส่วนตัว ดีไหม?….รู้ส่วนตัวคนเดียวก็เล่นคนเดียวไปดีไหม?)
ไม่ต้องมากำหนดอะไรให้คนอื่นต้องหลงทิศผิดทางไปกับความเชื่อของคนเหล่านั้น เพียง
ไม่กี่คน…(ตัดสินได้ รู้ได้..เพียงแค่..คนไม่กี่ีสิบคน…) สากล..อะไร?…งงงง ครับ ในที่นี้
ผมหมายความว่า…รู้คนเดียว..รู้กลุ่มเดียว…รู้ชมรมเดียว…รู้เฉพาะคนในพื้นที่เท่านั้น…
ก็….ไปเล่นคนเดียว…ไปเล่นกันกลุ่มเดียว…ไปเล่นกันชมรมเดียว….ไปเล่นเฉพาะพื้นที่เดียว
ถูกต้องไหม?ครับ

การที่จะมาอ้างว่าเป็นสากล 5555 คนอื่นกลับไม่รู้เรื่อง….มาตรฐานที่ใช้ตัดสิน
คนอื่นไม่รุ้ว่าจะตรวจสอบคำตัดสิน…จากมาตรฐานที่กำหนดนั้นได้….คนอื่นไม่รู้เรื่องแบบนี้
ความเป็น…สากลอยู่ตรงไหน?…หรือแค่จะบอกว่า…สิ่งที่ถูกกำหนดเหล่านั้นคือมาตรฐาน..
เป็นมาตรฐานที่สากลถูกต้องดีเเล้ว…..เออ…..มาตรฐานยัง…ไม่มีเลย…จะเป็นสากลยังงัย
ไม่เข้าใจ……มีหน่วยวัดค่ามาตรฐานยังงัย..ตรงไหน?…หน่วยอะไร?….งงงง ครับ

ทีนี้…ย้อนกลับมาว่า “ต่อให้พระองค์นั้นเป็นพระแท้พันตา” แต่ในเมื่อวัดค่าอะไรไม่ได้?

…แล้วจะบอกว่า จะอ้างว่า…กลุ่มผมเล่นพระมาตรฐาน…มาตรฐานสากลได้อย่างไร?

กลุ่มผมนะ….”พระแท้พันตา….ได้มาตรฐาน ได้มาตรฐานสากลนิยม”
ไม่ใช่แท้คนเดียว แท้กลุ่มเดียว พระแท้ต้องแท้เป็นสากล…ต้องเป็นที่ยอมรับของวงการด้วย

…ต้องเป็นมาตรฐานของวงการด้วย 5555555555555

(ต้องได้มาตรฐาน…มีมาตรฐานที่วงการยอมรับ…มีมาตรฐาน ได้มาตรฐานสากล?..จริงหรือ?)
วงการเองก็ใช้หน่วยวัดค่ามาตรฐาน มาตรฐานสากล…หน่วยไหน?…วัดค่ามาตรฐานได้ครับ…
ตอบหน่อยครับ……ผู้ชำนาญการทั้งหลาย ผู้ตัดสินชี้ชะตาพระแท้เท็จทั้งหลายครับ?

การที่จะได้คำตอบว่า…แท้พันตา…อาจจะเป็นเพราะสาเหตุอื่นก็ได้….อย่าไปเหมารวมว่า
ทุกคนเห็นด้วยไปตามน้ัน……..(คนไทยนิยมสะสมพระผมว่าเกินกว่า…ยี่สิบล้านคน…

พระแท้พันตาก็จะมีแค่ห้าร้อย หรือพันคน…ที่อยุ่ในหมู่นั้นเท่านั้น….ที่รู้…รุ้ได้ว่า…
เป็นพระแท้พันตา

คนอื่นคนนอกกลุ่ม…ไม่รู้.อะไรด้วยเลย..คนส่วนใหญ่ไม่รู้แท้ยังงัย..มีมาตรฐานยังงัย
ได้มาตรฐานสากล..5555555555 แล้วตกลงมาตรฐานพระแท้?…แท้ดูยังงัย?…

“ก็ดูที่มาตรฐาน..มาตรฐานสากล มาตรฐานที่วงการยอมรับว่าแท้นั่นแหละ”…ไอ้บื้อบ้องตื้น

(แล้วมาตรฐานวัดค่าได้อย่างไร?..หน่วยไหน?..ตรงไหน?…ยังตอบไม่ได้เลย ไม่ชัดเจน)

พระแท้พันตา…ย้อนกลับไปดู….แท้ยังงัย…ทำไมแท้?

เซียน..ไม่ตอบ ว่า “อะไรทำให้เขาตัดสินใจว่าแท้พันตา….เพราะตอบไม่ได้” เพราะสิ่งนั้น

ใช้ความรู้สึกว่า…….ใช่พันตา…. ของคนที่เห็น

ใช้ความเชื่อว่า……..แท้พันตา ของคนที่เห็น

….อาจจะ…เป็นเพียงแค่ความรู้สึก…เชื่อว่า..น่าจะ…ล้วนๆ ไม่ต้องเจือปนความถูกต้อง

หรือไม่ถูกต้องเลย จากการที่มองเห็นพระตรงหน้านั้นก็ได้ครับ ไม่ต้องแปลกใจครับ เพราะ

ไม่สามารถแสดงหลักฐาน…มาตรฐานอะไรได้ชัดเจนกำกับ นอกจาก

อ้างมั่วๆว่า…แท้พันตา….(แท้พันตา….แต่อีกหลายล้านตา…ที่มองอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ครับ.)
ก็อย่าไปโกรธคนที่มองเห็นต่าง เช่นกัน..เพราะว่า.ผู้พูดไม่ได้มีหลักฐาน..ในเรื่องของมาตรฐาน
กำกับให้เห็น…ไม่ต่างกันกับพูดลอยๆ ว่า..”พระของผมแท้ครับ”….เช่นกัน

คำว่า…มาตรฐาน…มาตรฐานสากล…ต้องวัดค่าได้…ไม่ใช่อยู่ที่จำนวนคนที่เห็นแล้ว
ยืนยันว่าใช่…..แต่..หากอยู่ที่หน่วยวัดค่า…”มาตรฐาน”…ได้ที่องค์พระมีต่างหากครับ…..

แสดงว่า…”ผู้พูด ผู้ที่กล่าวสำนวนว่า…”พระแท้พันตา”…” ก็ยังแยกความหมาย ความเชื่อ
(ในกลุ่มคน ความเชื่อในหมู่คณะ)….กับ ความจริง…(มาตรฐานวัดค่าได้-วิทยาศาสตร์) ออก
จากกันไม่ได้….นั่นเอง ไม่ต้องเเปลกใจครับ

ความเชื่อ ความรู้สึก…..ของกลุ่มคน……”ว่าแท้พันตา”….ย่อมเป็นพระแท้แน่นอน
กับ..ความจริง…คือมาตรฐาน…ที่ต้องวัดค่าได้….แสดงค่ามาตรฐานได้จากองค์พระที่ท่านมี
มันอาจจะเป็นทิศทางเดียวกัน คำตอบเหมือนกันหรือ…แตกต่างกันก็ได้อยู่แล้ว

พระแท้พันตา ก็ยังคงเป็นคำตอบที่ต้องยึด…คน..กลุ่มคน..เหล่าคน..ที่ช่วยกัน..

ลงความเห็น ลงมติว่า…พระน่าจะแท้…หรือ…ไม่น่าจะแท้นั่นเองครับ

ส่วนมาตรฐาน…เป็นสัจธรรมความจริง ต้องนำแสดงและพิสูจน์ได้….อยู่ที่พระมี

หรือว่่า..ผมพูดไม่ถูกต้อง…”พระแท้พันตา” .

มันเป็นแค่คำพูดลอยๆ ที่ดูดี การันตีความน่าเชื่อถือจากหมู่คณะ ว่าแท้……ต่างหากครับ….

(หลายคน…เชื่อว่าใช่…เชื่อว่าแท้ต่างหากครับ) ในวงการประกวดพระเครื่องฯ..ในปัจจุบัน
ต่างก็ใช้มาตรฐานลักษณะนี้ครับ…คือ “พระแท้พันตา” นี่เอง

พระแท้พันตา จึงไม่ได้หมายความว่า

เป็นพระแท้ที่ได้มาตรฐาน มีมาตรฐานรับรอง ได้มาตรฐานสากล

แต่แปลได้ว่า…เป็นพระแท้เพราะว่า…หลายคนรู้สึกได้ว่่า…หลายคนเชื่อว่า….น่าจะ

…แท้นั่นเอง….ใช้ประสบการณ์และความรู้สึกว่า..พระน่าจะเก่า น่าจะดี…น่าจะมีคนเห็นด้วย

พระแท้พันตา ใช้มาตรฐานนี้ครับ….มาตรฐานสากลุ่ม สาก้อน สากรู…รวมตัวกันตอบ

แล้วตั้งตนเป็นคนเก่ง..กำหนดมาตรฐานสาโกง…บนความอวดรู้ สู่รู้…ให้คนมองตนเป็นคนเก่ง
เพราะ..ต่อให้เป็นพระแท้พันตาตามอ้างหลายๆ ตาก็จริง (มันจะเป็นมาตรฐานสากลยังงัย???)
มีคำตอบไหม?….ไม่มี…ได้ยินแต่เสียงยืนยัน…ว่า พระแบบของผมนี้ไปที่ไหนก็แท้???????
มีคนขอเช่าอยู่มากมาย…ใครมีแบบนี้มาขายให้ผมรับเช่าครับ…ให้ราคาสูง….
(มันเป็นข้ออ้างที่น่าเวทนา น่าสงสาร..ที่จะพยายามเอาตัวเองยืนยันพระของตนที่นำแสดงนั้นแท้)
พยายามสร้างเครดิตให้ตัวเอง ให้คนอื่นมั่นใจว่า…พระที่ตัวเองนำมาแสดงนั้นแท้……เพื่ออะไร?
แอบแฝงอะไร?..ที่เป็นสาระแห่งความรู้..หรือไม่?….ขยายความเป็นพระแท้?…ที่แสดงได้หรือไม๋?

หากเรามองย้อนคิดพิจารณา…วิเคราะห์…แยกแยะ…การนำเสนอต่างๆ เหล่านั้น…มันก็สามารถ
ที่จะเรียนรู้ “คน..ผู้คน..เหล่าผู้คน”..ที่โลดแล่นในสังคมวงการพระเครื่องได้ส่วนหนึ่ง….
รู้จักคน…รู้จักความรู้ความไม่รู้…ความเชื่อการใช้ความเชื่อ…การให้ความรู้บนความเชื่อฯลฯ…
เพื่อให้เข้าทางตน…เข้าทางพระฯ ที่ตนแสดง………………ถือเป็นเรื่องปกติ…
(ที่เราควรแยกแยะได้ในเบื้องต้นนะ)

สุดท้ายต้องยอมรับความจริงด้วยก็….ความรู้สึก ความเชื่อเหล่านั้น….มันยังไม่สามารถ

แสดงหน่วยวัดค่ามาตรฐานด่้วย หน่วยวัดค่ามาตรฐานใดๆ ในสามโลกได้เลยครับ..เจ้านาย

เมื่อเข้าใจตามนี้ก็อย่าอวดอ้าง “พระแท้พันตา”…”ต้องเป็นสากล”…”สากลยอมรับ”…5555
แท้เพราะมีมาตรฐาน…มาตรฐานสากล…ผ่านการตรวจสอบรับรอง ได้ใบรับรองมาตรฐานแล้ว
555…อาจจะอายเด็ก ถ้าเด็กๆ ได้มาอ่านบทความนี้แล้วย้อนถามกลับ..ตอบไม่ได้..ไล่ให้ส่ง
พระไปประกวดฯ…..ท่านอาจจะ โดนถอนหงอก..จะบอกให้ครับ ….(อวด..อวิชชา)

พระผมแท้ครับ…แต่วัดค่าไม่ได้ ไม่ต่างกับ พระผมมีีพลังเข้มขลังขมังเวทย์…คนฟังไม่รู้เรื่อง?
พระผมแท้ครับ…พระแท้พันตา..ไม่รู้ใครดูให้ ดูเป็นหรือเปล่า?..บางคนเพิ่งเล่นพระใหม่ๆ ก็…นะ
พระผมแท้ครับ…มีใบรับรองมาตรฐานครับ (เอ่อ…มาตรฐานหน่วยไหน?…วัดค่ารับรองได้ครับ)
พระผมแท้ครับ…แท้สากล….55555 ลองไปให้คนอื่นดูซิ…อาจจะไม่รู้เรื่อง…สากลยังงัย..ก็ได้
พระผมแท้ครับ…ประกวดกี่คร้ังก็ชนะตลอดกาล….อืมม์…ท่านเป็นกรรมการเองใช่ป่ะ…?ประกวด
จนจำขึ้นใจ จำหน้าพระฯ ได้แล้วครับองค์นี้….
พระผมแท้ครับ…ผมรับประกันตลอดชีพ…..คือ….ถ้าผมตาย…ก็หมดอายุรับประกัน..เพราะพระแท้
องค์นี้…มีผมคนเดียวเท่านั้นที่…รับประกันตลอดชีพได้…55555
คำพูดนี้กรณีนี้…แสดงว่า..พระรับรองตัวเองว่าแท้…ไม่ได้…ใช่หรือไม่?…

หรือในกรณีมีข้อพิพาท…..

ถ้าพระองค์นี้แท้นะ…ลองส่งเข้าประกวดซิครับ..แสดงว่าผู้พูดก็ตัดสินเองไม่ได้ว่าแท้หรือเท็จยังงัย
จึงแนะนำให้ส่งพระองค์นี้ประกวด…ซึ่งผลตัดสินก็ย่อมเป็นที่รูว่า…โอกาสปลอมมากกว่าแท้….(ร้อยละ
เก้าสิบเก้าถูกตัดสินว่าปลอมต่อให้เป็นพระแท้ก็ตาม..

เพราะอะไร?….

เพราะว่า…มาตรฐานที่พวกเขาใชในการตัดสิน…เนื้อหามวลสาร…พิมพ์ทรง..ความเก่าฯลฯ..

สิ่งเหล่านั้นมันเป็นตัวหลอก…อ้างว่ามีมาตรฐาน…เพราะว่าความจริงแล้ว..มันไม่มีมาตรฐาน

วัดค่าอะไร?..ยังไง…ก็ไม่ได้…ไม่มีหน่วยวัดค่าสากลอะไร?…วัดค่ามันได้….ต้องเชื่อใจ วัดใจผู้ตัดสิน

อย่างเดียวที่เขาจะ…เชื่อว่า…..แท้หรือไม่เเท้เท่านั้น……55555

พอมีข้อพิพาทก็ให้ส่งพระองค์ที่พิพาทนี้….ประกวดในหน่วยองค์กร…ต่างๆ (แล้วก็อาจจะได้ความต่าง)
เช่นแท้ กับ เท็จ…นั่นเอง…เสียเงินประกวดสุดท้ายกลับมานั่งงง…..ตกลง…มันคืออะไรกัน?…วะเนี่ย?

อยากจะถามพวกตอบไม่ได้.อธิบายในเรื่องที่ตัวเองก็พร่องความรู้…แล้วให้คำแนะนำกับผู้ถาม…..
ความรุ้ตัวเองไม่พอจะตัดสินพระตัวเองให้แท้ได้เลย…แต่ตั้งตัวเป็นอาจารย์ตัดสินแท้เท็จ…กันแล้ว
ตอบไม่ได้ ก็ไล่ส่งใหไป….ส่งพระเข้าประกวด….

“พวกคุณเคยตรวจ….ความรู้คนตัดสินกันบ้างหรือเปล่า…ว่าเอาอะไรวัดค่ามาตรฐาน…ที่เขากำหนดได้”
555555555555 ชวนกันไปตกเหว…แนะนำไปตกนรก…ชี้ทางไปเสียเงิน บนความเชื่อของตัวเอง…
ไล่ส่งพระฯ ไปประกวดบนความรู้ไม่พอของตัวเอง…ไล่ส่งพระและเจ้าของพระฯ ปัดสวะคำตอบ…
บนความไม่รู้จริงว่า…จะตอบยังงัยให้กับคนถามได้ตรงประเด็นนั่นเอง (ถามตรงประเด็นตอบไม่ได้
ถ้าจะฟังนิทานนิยาย…เล่าได้ทั้งวัน…)

เคลียร์ไหมครับ..ว่ารู้ไม่พอ…รู้ไม่พอก็ ไล่ให้เจ้าของพระส่งพระประกวด…แนะนำให้ส่งประกวดฯ…..เอ่อ….
ป้ายหน้าที่แนะนำ….คำตอบก็คงไม่ต่างกัน…นั่นเอง…ส่ายหัว…ไม่ชอบ ไม่ใช่ ไม่ดี..ฯลฯ..แล้ว
ก็ไม่มีใครกล้าถาม…กล้าเถียง..ทั้งๆ ที่เสียเงินฟรี….ฟรี…..

การประกวดพระเครื่องฯ….มันไม่ใช่บทสรุป..ต่อให้ได้คำตอบว่าใช่…หรือ…ไม่ใช่

คำตอบที่ต้องการคือ…”ใช้มาตรฐานอะไร?..หน่วยวัดอะไร?..กำกับให้พระแท้ได้มาตรฐาน..ต่างหากครับ”

5555555555 ออกใบรับรองได้…เป็นพระดี..แต่ไม่มีหน่วยวัดมาตรฐานอะไร?…เพื่อตรวจสอบ
ตรวจทานมาตรฐานกันได้ …………

แล้วใบรับรองว่าแท้ได้มาตรฐาน…ได้มาตรฐานสากล…
มันใช้มาตรฐานอะไรวัดค่านั้นได้ครับ…เจ้านาย
(คงมีเพียง..ความเชื่อ..ของพวกตรู…ความเชื่อของเพื่อนพ้องตรู…สากลในหมู่พรรคพวกตรู….มาตรฐานฐาน
กำหนดเอื้อประโยชน์…หน่วยองค์กรตรู….มาตรฐานสากลที่ผูกขาดรู้เฉพาะหน่วยชมรมตรู…..สากล (พวกตรู)
ต้องยอมรับ พลพรรคพวกตรูต้องเห็นแท้….ต้องเชื่อ..และมันใจได้ว่า…แท้ (สากล)….เหมือนกัน…..บน
มาตรฐานสากล….5555555555555555………ความเชื่อไม่มีหน่วยวัดค่ามาตรฐานใดๆ รองรับ…ต่อให้
จำนวนคนเชื่อว่าใช่…เป็นร้อยเป็นพัน….ก็ตาม…..

พระจะแท้จะเท็จ…ไม่เกี่ยวกับพวกมากพวกน้อยมันไม่เกี่ยวว่า….มีพวกมากแล้วตอบเหมือนกันก็เลย….รับรอง
มาตรฐานได้.รับรองมาตรฐานสากลได้…สากลยอมรับได้…แท้พันตาได้….ฯลฯ……พวกเซียนยอมรับได้

พระจะแท้จะเท็จ….อยู่ที่หน้าพระฯ…ว่าแท้เท้จ…จะมีหน่วยมาตรฐานอะไรกำกับเพื่อวัดค่านั้นได้…ต่างหากครับ
คำว่า….มาตรฐานจึงไม่เกี่ยวกับ…พวกเยอะ…พวกน้อย..หรือไม่มีพวก…มาตรฐานอยู่ที่องค์พระฯ
จะวัดค่าเรียนรู้…เพื่อตรวจสอบได้อย่างไร?…มีค่าหน่วยอะไรที่วัดค่าได้ครับ…..

แปลความหมายของคำว่า…มาตรฐานให้ถูกต้อง…ถ้าแปลไม่ได้ก็อย่าพยายามพูดครับ…..
มาตรฐานต้องมีหน่วยวัดค่าเพื่อเรียนรู้ได้…..ตรวจสอบได้…เข้าใจตามนี้นะ…แล้วใช้ให้ถูกต้อง..กันด้วยครับ

อย่าอ่านเพื่อเอามันส์…เอาฮา…แต่
ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ ครับ

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *