แยกแยะคำ ตามความหมายคนสะสมพระ (๙๙)

ในการสะสมพระเครื่อง เราอาจจะคุ้นเคยกับคำต่างๆ ที่หมายถึง กลุ่มคนที่นิยม

สะสมพระเครื่อง…ซึ่งผมได้อ่านเรื่องราวต่างๆ ก็จะแยกคำเหล่านั้นเพื่อนให้เพื่อนๆ

ได้ทำความเข้าใจ…ไม่สับสนในการพิจารณา โดยจัดแยกเป็นกลุ่มๆ ตามความเข้าใจ

และเพื่อให้ความเข้าใจตรงกันชัดเจนครับ

กลุ่มพระหลัก พระแท้มาตรฐานวงการ
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มสมาคมใหญ่ ที่พระส่วนใหญ่เป็นพระแท้ฯ ดูง่าย (ยึดเนื้อมาตรฐาน
ยึดพิมพ์ทรงให้ถูกต้องตามมาตรฐาน…..(กำหนดเนื้อพิมพ์ฯลฯ ได้มาตรฐานชัดเจน

สนนราคาสาหัส หลักแสนหลักล้านขึ้นไป) มีการรับรอง ออกใบรับรองพระแท้ฯ กำกับ

รับรองได้เป็นพระที่เชื่อถือได้

(เนื้อกับพิมพ์ฯ ได้มาตรฐานชัดเจน แท้พันตา แต่..ไม่มีหน่วยวัดค่ามาตรฐานใดๆ ได้…

เพราะเนื้อกับพิมพ์…ไม่มีมาตรฐานนั่นเอง……แต่…คำตัดสินของกลุ่มนี้ได้พระแท้..เป็น

พระที่มีมาตรฐานได้ครับเพียงแต่ไม่มีความรู้…”อย่างท่องแท้ว่า”…มาตรฐานพระแท้…

ดูอย่างไร?…แต่ได้คำตัดสินถูกต้อง..ดีอยู่ครับ…..กลุ่มนี้เจาะตลาดชนชั้นบนคนรวย)

กลุ่มพระอนุรักษ์
กลุ่มนี้ก็จะ…สะสมพระเครื่องฯ…จากกลุ่มใหญ่ ที่เซียนตีว่า “ผิดเนื้อ ผิดพิมพ์”….
พระส่วนใหญ่ก็จะมีเนื้อหามวลสาร พิมพ์ทรงองค์พระฯ ที่มีลักษณะเดียวกันกับ

พระของกลุ่มแรก เพียงแต่..อาจจะมีเนื้อหรือพิมพ์ ที่ผิดเพี้ยนไปได้…อันเนื่องมาจาก

กระบวนการในการผลิตพระที่ไม่ได้มาตรฐาน..กลุ่มสายพระอนุรักษ์…กลุ่มนี้..จึงมี..

พิมพ์พระฯ นอกพิมพ์…เช่น พระสมเด็จฯ นอกพิมพ์ พิมพ์ทรงแปลกๆ แต่ก็ปฏิเสธว่า

…ไม่แท้ไม่ได้…(คือมีเนื้อ มีพิมพ์ที่เหมือนกันกับพระที่กลุ่มแรกอ้างนั่นเอง)…………

……..รวมถึงเราอาจจะได้พบพระโบราณที่มีเนื้อมีพิมพ์ที่อาจจะไม่เคยปรากฏให้เรียนรู้ได้

ในอดีตเราจะพบความรู้ได้จากความหลากหลายของ….กลุ่มพระสายอนุรักษ์นี้………

(กลุ่มนี้จึงไม่เน้นพิมพ์เฉพาะเจาะจง..กลุ่มนี้ก็ไม่ยึดเนื้อตายตัว ไม่ยึดพิมพ์ตายตัว)…

คำตัดสินที่ออกมา แม้จะใช้มาตรฐานเหมือนกันกับกลุ่มแรก…แต่ก็ไม่มีความรู้

“อย่างถ่องแท้ว่า”…มาตรฐานพระแท้…ดูอย่างไร? เช่นกัน

กลุ่มพระแท้…เฉพาะกลุ่ม (พิถีพิถัน….ปลอมแบบมีเกรด)
ความหมายของคำๆ นี้…ผมเหมาให้เป็น..เล่นพระปลอม มีการสร้างพระปลอม

ทั้งระบบด้วยเนื้อด้วยพิมพ์…ตามที่พระแท้ที่กลุ่มแรกได้ตัดสินพิจารณาแล้วว่าแท้…

กลุ่มนี้ก็จะมีการนำพิมพ์ นำเนื้อ…มาทำเทียมเลียนแบบ…สร้างตำนานการค้นพบ…

สร้างสื่อ…โปรโมท..มีการจัดประกวดประชันขันแข่งในกลุ่มตัวเอง….สร้างเครดิตให้

กลุ่มของตัวเอง…ขึ้นมา..มีการรับรองและมีใบกำกับพระแท้…เฉกเช่นเดียวกับกลุ่ม

ที่เล่นพระแท้ฯ กลุ่มแรกเช่นกัน ไม่ต่างกัน แต่ สนนราคาค่างวด แต่ละองค์ไม่แพงหูฉี่

เหมือนกลุ่มแรก…อาจจะแค่หลักแสนต้นๆ เท่านั้น
(กลุ่มนี้สร้างพระแบบมีคุณภาพ เน้นพิมพ์ เน้นเนื้อพระฯ ใกล้เคียงของแท้มาก

แต่…องค์พระฯ ไม่มีมาตรฐานที่พระแท้ควรจะมี….ผมจึงตอบว่า เป็นพระปลอมเช่นกัน

แต่ขายได้ครับเจาะตลาดคนเล่นพระฯ คนมีสตางค์ชนชั้นกลาง)

กลุ่มพระปลอม..ปลอมพระ พระโรงงาน….แบกะดิน (ไม่ค่อยพิถีพิถัน..ไม่มีเกรด)
กลุ่มนี้ก็จะเป็นพระฯ ที่เจตนาปลอมพระขึ้นมาขาย มีลักษณะทำเป็นโรงงานผลิต

โดยเฉพาะ
เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้า..นำไปทำกำไรอีกทีนึง กลุ่มนี้ก็จะมีการทำปลอมทุกรูปแบบ

สำหรับมือใหม่หรือ คนที่ศึกษาแท้เท็จไม่พอ….สำหรับคนที่..หวังฟลุ๊คไปทำกำไรต่อ
(กลุ่มนี้สร้างพระแบบไม่มีคุณภาพ ไม่มีมาตรฐานที่พระฯ ควรจะมี….
ผมจึงตอบว่า เป็นพระปลอมดูง่าย แต่ก็ขายได้ครับ เจาะตลาดคนชั้นล่าง)
กลุ่มพระปลอมนี้บางทีก็สร้างพิมพ์พระแปลกๆ หรือ เอาพระของสายอนุรักษ์

ไปถอดพิมพ์เลียนแบบ แต่ด้วยความเป้นพระปลอมยังงัยก็คือพระปลอมครับ…แยกได้

เราจึงมักจะได้ยิน..นักค้าพระเครื่องฯ..ไม่ว่าจะตลาดล่างหรือตลาดบน อ้างว่า..พระแท้ฯ
ขายได้….ความจริงแล้ว..พระปลอมก็ขายได้ครับ…ในวันนี้….แต่เมื่อวันนึง..ทุกคนสามารถแยก
แยกพระแท้ออกจากพระปลอมได้แล้ว…พระปลอมก็คงขายไม่ได้อีกต่อไป….ส่วนพระแท้ฯ
ก็น่าจะเพิ่มปริมาณ เพื่อทำการอนุรักษ์ได้มากขึ้นในอนาคต จากมาตรฐานที่พระมีฯ….

ดังนั้น..การแยกแยะคำเหล่านี้..ออกจากกัน…ด้วยมาตรฐานที่พระฯ…ด้วยคุณลักษณะพระ
แท้มี…เราก็จะสามารถทำการแยกแยะได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด….จากมาตรฐานของพระฯ…ดังที่
ผมได้อรรถาธิบายไปแล้ว….กลุ่มไหน?..เล่นพระแบบไหน?….เพื่อนๆ เองก็ต้องเข้าใจความหมาย
นั้นด้วยความถูกต้องเช่นกัน

กลุ่มสายพระแท้เฉพาะกลุ่ม….กลุ่มสายพระปลอม…ก็คือพระปลอม. อ้างว่าเป็นพระที่เซียน

ไม่เล่น หรือ เป็นพระแท้ ย่อมไม่ถูกต้อง…หรือ…จะอ้างว่า…เป็น…กลุ่มพระสายอนุรักษ์
ก็ไม่ถูกต้อง…(เพราะว่าเป็นพระปลอมครับ) เราเองต้องแยกให้ออก จากกันให้ได้เช่นกันถึงจะเข้าใจ
ความหมายที่ผมกล่าวนี้ได้ชัดเจน (ถ้ารู้มาตรฐานที่พระแท้ฯ มีความรู้พอ..ก็จะแยกได้ง่ายๆ ครับ)

สายอนุรักษ์เล่นพระแท้…แต่เพี้ยนพิมพ์…เพืี้ยนเนื้อ….นอกพิมพ์…นอกเนื้อ…..แต่พระที่สายนี้

สะสมอนุรักษ์….เป็นพระแท้ (เพราะมีมาตรฐานความเป็นพระแท้..เหมือนกันกับสายพระหลักนั่นเอง)

ถึงแม้ว่ากลุ่มนี้จะยังไม่รู้จัก “มาตรฐาน” ที่พระมีวัดค่าได้ตรงไหน เหมือนกับสายพระหลักฯ ก็ตาม
แต่สายนี้..เล่นพระแท้…รู้จักพระแท้ฯ..เหมือนกับสายหลัก…นั่นเองครับ

คือหมายถึง…กลุ่มสายอนุรักษ์ กับ กลุ่มสายพระหลัก…..รู้จักแยก…เพชรแท้…ออกจาก
เพชรลิเก หรือ เพชรปลอมได้ ด้วยประสบการณ์ความรู้ของพวกเขา…..แต่ พวกเขาก็ไม่รู้ว่า…
หน่วยวัดค่าของเพชรแท้…ที่เขาแยกได้…ด้วยเนื้อ ด้วยพิมพ์ ด้วยประสบการณ์ ความเชื่อส่วนตัว
ของเขาเหล่านั้น….มันคือหน่วยวัดค่าอะไร? อธิบายไม่ได้ว่า….มันคืออะไร?….แต่คำตอบถูกต้อง
ดีแล้วจาก…สิ่งนั้น….(ส่วนคำตอบที่ชัดเจนก็คงต้องรอผู้รู้มาอธิบายว่า…มีหน่วยวัดค่าได้ด้วยหน่วย
อะไร?…ในอนาคตอันใกล้กระมังครับ)……

ขอปัญญาจงสถิตย์กับเพื่อนๆ นะครับ….

กดแชร์บทความไปยัง Social Network ของท่าน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เรียนรู้วิธีการดูพระเครื่องร่วมกับเพื่อนสมาชิกได้ในกลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆ ในเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/277552462284906

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *